Sprawdź poziom smogu w twojej miejscowości – Na Żywo

 

Jaki jest poziom smog w twojej miejscowości?

 

 

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie

  • ból głowy i niepokój (SO2),
  • wpływ na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego (PM),
  • choroby układu krążenia (PM, O3, SO2),
  • podrażnienie oczu, nosa i gardła, problemy z oddychaniem (O3, PM, NO2, SO2, BaP),
  • wpływ na układ oddechowy: podrażnienie, zapalenie i infekcje; astma i obniżona wydajność płuc; przewlekła obturacyjna choroba płuc (PM); rak płuc (PM, BaP),
  • wpływ na wątrobę, śledzionę i krew (NO2),
  • wpływ na układ rozrodczy (PM).

 

PM – pył zawieszony – to cząstki unoszące się w powietrzu: sól morska, węgiel typu “black carbon”, pył oraz skroplone cząstki niektórych substancji chemicznych.

NO2 – dwutlenek azotu – powstaje głównie w procesach spalania, takich jak zachodzące w silnikach samochodowych lub elektrowniach.

O3 – ozon w warstwie przyziemnej – jest produktem reakcji chemicznych (inicjowanych poprzez oddziaływanie światła słonecznego) z udziałem zanieczyszczeń generowanych przez sektor transportu, zanieczyszczeń uwalnianych w procesie wydobycia gazu ziemnego oraz zanieczyszczeń pochodzących ze składowisk odpadów i chemikaliów stosowanych w gospodarstwach domowych.

SO2 – dwutleniek siarki – jest emitowany w procesie spalania paliw zawierających siarkę w ramach wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej lub w procesie spalania na potrzeby transportu. Wulkany również emitują go do atmosfery.

BaP – benzo[a]piren – powstaje w procesie niecałkowitego spalania paliw. Substancja ta powstaje głównie jako produkt spalania drewna i odpadów, a także przy produkcji koksu i stali oraz emitowana jest z silników pojazdów.

 

Jeżeli w Twojej okolicy jest problem ze smogiem proponujemy promocje na maseczki antysmogowe.

>>Maseczki antysmogowe

>>Zobacz kolecje Casual

>>Maski FFP2 KN95l

 

 

Loading...
Your cart
Sum: 0.00   (0 product s)
Your cart is empty